၁၉-၆-၂၀၁၉ မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပွဲတော်

၁၉-၆-၂၀၁၉ မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပွဲတော်

သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းဌာန

 

ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန

 

 

© 2021   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.