GIS_Training

GIS_Training

၃-၂-၂၀၂၀ မှ ၉-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာနရုံးချုပ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော  GIS Mapping Intensive Training သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

 ၃-၂-၂၀၂၀ မှ ၉-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာနရုံးချုပ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော  GIS Mapping Intensive Training သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

© 2021   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.