တတိယအဆင့် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်မှု(Third Wave)အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃၀-၆-၁၄ မှ ၁-၇-၁၄)၊ နေပြည်တော်

တတိယအဆင့် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်မှု(Third Wave)အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃၀-၆-၁၄ မှ ၁-၇-၁၄)၊ နေပြည်တော်

 

© 2021   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.