၂၆.၅.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းအမှတ်(၃) ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် အထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံကိန်း) နှင့် အထွေထွေမန်နေဂျာ(အင်ဂျင်နီယာ)တို့မှ မြေနေရာသတ်မှတ်တိုင်းတာခြင်းနှင့် ရုံး အဆောက်အဦပန္နက်တင်အခမ်းအနားဆောင်ရွက်ခြင်း

 

 

 

 

 

© 2021   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.