အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့))

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့) ရှိ သစ်ထုတ်ရေးဒေသများအတွက် တောတွင်းသစ်ကွက်များမှ သစ်ဆိပ်များသို့ ကားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

           မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)ရှိ ကသာ(အနောက်)/ ကောလင်း/ ရွှေဘို သစ်ထုတ်ရေးဒေသများတွင် တောတွင်းသစ်ကွက်များမှ သစ်ဆိပ်များသို့ ကျွန်း/သစ်မာသစ်လုံးများအား ကားဖြင့်သယ် ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အောက်ပါအစီအစဉ်များအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်−

 

 

 

© 2020   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.