ကြော်ညာချက်များ

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်း ကျွန်း/သစ်မာထုတ်လုပ်မှုတွင် ဌာနအင်အားဖြင့် မလုံလောက်သည့် သစ်တန်များအတွက်   ပုဂ္ဂလိက (ဆင်/ယာဉ်ယန္တရားပိုင်ရှင်များ)အား ကဏ္ဍအလိုက် ငှားရမ်းဆောင်ရွက်မှုအား အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးဖောင်ဖွဲ့ရေးဒေသ၏ သစ်လုံးများ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ရေယာဉ်နှင့် ကရိန်းလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

 

အပြည့်အစုံသို့...

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)၊ ချင်းတွင်းဖောင်ဖွဲ့ရေးဒေသရှိ သစ်ဆိပ်များမှ ကျွန်း/သစ်မာ သစ်လုံးများအား ရေယာဉ်ဖြင့်သယ်ယူခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

 

ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာနမှ ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည့်

မတ်လအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဆိုင်းငံ့မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာချက်

အပြည့်အစုံသို့...

NOTICE

Reminding of completion of log export before the Log Export Ban becomes effective

အပြည့်အစုံသို့...

 TERMS AND CONDITIONS FOR MONTHLY OPEN TENDER SALE

FOR 2019-2020 FINANCIAL YEAR

အပြည့်အစုံသို့...

 

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်း ကျွန်း/သစ်မာထုတ်လုပ်မှုတွင် ဌာနအင်အားဖြင့် မလုံလောက်သည့် သစ်တန်များအတွက်   ပုဂ္ဂလိက (ဆင်/ယာဉ်ယန္တရားပိုင်ရှင်များ)အား ကဏ္ဍအလိုက် ငှားရမ်းဆောင်ရွက်မှုအား အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့/တောင်) တို့တွင် သစ်သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

Annual Harvesting Plan of Teak and Hardwood in 2019-2020 in accordance with AAC Prescription

 

အပြည့်အစုံသို့...

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ကျွန်းနှင့်သစ်မာ ထုတ်ရန် AAC နှင့် လျာထားချက်

အပြည့်အစုံသို့...

 

Annual Harvesting Plan of Teak and Hardwood in 2018-2019 in accordance with AAC Prescription

အပြည့်အစုံသို့...

 

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း ကျွန်း/သစ်မာထုတ်လုပ်မှုတွင် ဌာနအင်အားဖြင့် မလုံလောက်သည့် သစ်တန်များအတွက်   ပုဂ္ဂလိက (ဆင်/ယာဉ်ယန္တရားပိုင်ရှင်များ)အား ကဏ္ဍအလိုက် ငှားရမ်းဆောင်ရွက်မှုအား အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

 

TENTATIVE  PROGRAMME  FOR OPEN  TENDER  SALES 2019 OCTOBER TO 2020 SEPTEMBER

အပြည့်အစုံသို့...

© 2020   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.