ကြော်ညာချက်များ

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့/တောင်) မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း (၂.၁၁.၂၀၂၃)

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့/တောင်) မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း

ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၆ ရက်

သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ(၁-၁၁-၂၀၂၂)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃၃ / ၂၀၂၂

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၅ ရက်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်)

သစ်အခြေခံထွက်ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

TERMS AND CONDITIONS FOR MONTHLY OPEN TENDER SALE

FOR 2022-2023 FINICIAL YEAR

TENTATIVE PROGRAMME FOR OPEN TENDER SALES

2023 MAY TO 2024 MARCH TEAK/HARD WOOD (LOGS & CONVERSIONS)

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ   High Speed Diesel  နှင့်Premium Dieselများကို မြန်မာကျပ် ငွေဖြင့်သတ်မှတ်နေရာများအရောက်ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ပေးသွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန

၆/၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကြိမ်မြောက်စက်မှုကုန်ကြမ်းသစ်လုံး/ခွဲသား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကြေညာခြင်း

ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန

၆/၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကြိမ်မြောက်စက်မှုကုန်ကြမ်းသစ်လုံး/ခွဲသား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကြေညာခြင်း

ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာနနှင့် သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကြေငြာခြင်း(၂၉.၆.၂၀၂၁)

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကလေးသစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ သစ်ထုတ်ရာသီတွင် ထွက်ရှိလာမည့်သစ်များအား အငှားကားဖြင့်သစ်ဆိပ်ပြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁၄-၁၂-၂၀၂၀

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးဖောင်ဖွဲ့ရေးဒေသနှင့် ပြင်ဦးလွင်သစ်ထုတ်ရေးဒေသများ၏ ကျွန်း/သစ်မာ သစ်လုံးများ သစ်သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ရေယာဉ်/ကား၊ ကရိန်းလုပ်ငန်းနှင့် ကမ်းယှဉ်ခြင်း လုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

 ၁၄-၁၂-၂၀၂၀

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.