သင္တန္းေက်ာင္း(၁)

လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းအမှတ်(၁)(နန်ချွန်)

p s 5

ရည်ရွယ်ချက်

 • မြန်မာ့သစ်တောမူဝါဒ (၆) ရပ်နှင့်အညီ သစ်တောသံယဇာတများ စနစ်တကျ စီမံခုတ်လှဲ ထုတ်ယူခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး      လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင် စေခြင်း။
 •  မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏  အသက်သွေးကြောဖြစ်သည့်  သစ်ထုတ်လုပ်ငန်း  အဆင့်ဆင့် အတွက်  ဘက်စုံကျွမ်းကျင်သော  ဝန်ထမ်းများ  စဉ်ဆက်မပြတ်မွေးထုတ်ပေးရန်။
 •  သစ်စက်၊သစ်အခြေခံရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းဝန်ထမ်းများအတွက်မွမ်းမံသင်တန်းများ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးရန်။
 •  အတတ်ပညာပါမက  အသိပညာပါတစ်ပြိုင်တည်း  ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်။

နောက်ခံသမိုင်း
    တည်နေရာ                             -    နန်ချွန်၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း
    အကျယ်အဝန်း                        -    ၄၄၁.၄၁ ဧက
    တည်ထောင်သည့်နှစ်               -    ၁၉၈၀-၈၁
    မည်သည့်အစီအစဉ်ဖြင့်            -    ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်

ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနေသော သင်တန်းများ

 •   ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျော့နည်းစေသော  သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း ( လက်ထောက်မန်နေဂျာ၊ ကြီးကြပ်သူ၊ ဆင်အုပ် / ဆင်ခေါင်း ) သင်တန်းကာလ ( ၃ ) ပါတ်
 •   သစ်တောသိပ္ပံဘွဲ့ရ  သစ်အုပ်ကြီးများ ၊ အလုပ်ဝင်သင်တန်းကာလ ( ၆ ) ပါတ်
 •   သစ်ထုတ်ပညာရပ်  ( ချောင်းအုပ် / ချောင်းခေါင်း )  မွမ်းမံသင်တန်းကာလ  ( ၃ ) ပါတ်
 •   ဆင်အသုံးချပညာရပ်   ( ဆင်အုပ် / ဆင်ခေါင်း )  မွမ်းမံသင်တန်းကာလ ( ၂ ) ပါတ်
 •   သစ်ထုတ်ပညာရပ်  ( သစ်အုပ် / သစ်အုပ်ကြီး )  မွမ်းမံသင်တန်းကာလ  ( ၃ ) ပါတ်
 •    ဆင်ထိန်းသိမ်းကုသစောင့်ရှောက်ရေးကြီးကြပ်သင်တန်းကာလ ( ၂ ) ပါတ်
 •    ဒု - တိရစ္ဆာန်ဆေးကုမှူးသင်တန်းကာလ ( ၂ ) ပါတ်

 

 

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.