ဘ႑ဍာေရးနွင့္ေငြစာရင္းဌာန

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာနမှာ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း.၏ သစ်ထုတ်ရေး၊ဖေါင်ဖွဲ့ရေး၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ခွဲစိတ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းများ၊ သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းများ နှင့်အခြား ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ တည်ဆဲညွှန်ကြားချက်များနှင့် ညီညွတ်စေရန် ညွှန်ကြားလွှာ များ ဖြန့်ဝေစာများ ထုတ်ပြန်ပြီး သင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်း၊ လက်တွေ့ အကောင် အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြင့် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသကဲ့သို့ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု ရှိ/မရှိ ၊ မှန်ကုန်ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိ တို့ကို စိစစ်တင်ပြဆောင်ရွက်ရသည့် ဌာနဖြစ်ပါသည်။

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာနသည် ပြည်ပဝင်ငွေ၊ ပြည်တွင်းဝင်ငွေများ လျာထားချက် ပြည့်မီအောင် ရရှိစေရေးအတွက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲတာဝန်ခံရပါသည်။

 • ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းလိုအပ်ချက်များကို တွက်ချက်ခြင်း
 • စာရင်းကိုင်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု မူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်း
 • မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စီမံချက်များ ရေးဆွဲချမှတ်ခြင်း၊
 • နှစ်ချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲပြုစုခြင်း
 • ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ တဆင့် အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများသို့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြုစုပေးပို့ခြင်း၊

ဖွဲ့စည်းပုံ

 

စဉ် ရာထူး ဦးရေ
အထွေထွေမန်နေဂျာ  
ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ  
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ  
မန်နေဂျာ ၁၆  
လက်ထောက်မန်နေဂျာ  ၆၈  
ရုံးအုပ်  
အငယ်တန်းလက်ထောက်နှင့်ရာထူးတူ  ၁၄၄  
အကြီးတန်းစာရေးနှင့်ရာထူးတူ  ၁၂၈  
အငယ်တန်းစာရေးနှင့်ရာထူးတူ  ၃၂  
၁၀ စုစုပေါင်း ၃၉၇  

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

စီမံရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနစိတ်

 • ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၏ဝန်ထမ်းရေးရာလုပ်ငန်း - ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာန ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအဖြစ်စတင်ခန့်ထားသည်မှစ၍ ၄င်း၏ လုပ်သက် တစ်လျှောက် ရာထူးတိုးခြင်း၊ ဒေသပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ခွင့် ခံစားခြင်း၊ နုတ်ထွက်ခြင်း၊ အငြိမ်းစားယူခြင်းအထိ ဝန်ထမ်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ရုံးမိန့်များထုတ်ပြန်ခြင်း၊ အမှုထမ်းသက်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ရေးသွင်း ခြင်း၊ သင်တန်းများ ရွေးချယ်စေလွှတ်ခြင်း၊
 • မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ ဝန်ထမ်းများ ပင်စင်ယူခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း - မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းမျာ: အငြိမ်းစား ယူသည့် အခါတွင် တင်ပြလာသော ပင်စင်အမှုတွဲများ ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်သက်ဆုငွေနှင့် ပင်စင်လစာခံစားခွင့်ပြုငွေများကို တွက်ချက် ပြီး ပင်စင်ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြပေးခြင်း၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက ပင်စင်စာများ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ပြုလုပ်ပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနကြီးမှ တဆင့် ဒေသ အသီးသီးတွင် ထုတ်ယူလိုပါက ထုတ်ယူနိုင်ရန် ပင်စင် အသုံး စရိတ် ရန်ပုံငွေများ လွှဲပို့ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

ဘတ်ဂျက်နှင့်စတိုစာရင်းဌာနစိတ်

 • ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများ ရေးဆွဲပြုစုတင်ပြခြင်း - မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း တစ်ခု လုံး၏ သာမန်ရငွေ/သာမန်အသုံးစရိတ်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကို ရေးဆွဲရာ တွင် လက်အောက်ခံ ဌာန/ဒေသ/စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ မှ တင်ပြလာသည်များကို စုပေါင်းခြင်း၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးထံတင်ပြစိစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှ တစ်ဆင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ရသုံး ခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြ ခွင့်ပြု ချက်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော သာမန် ရငွေများကို လျာထားချက်ပြည့်မီအောင် ရရှိစေရေးအတွက် လိုအပ်သော အသုံး စရိတ် များကို ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၏ ခွင်ပြုချက် ဘောင် အတွင်း လက်အောက်ခံ ဌာန/ဒေသ/စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများသို့ ခွဲဝေချ ထားပေးခြင်း
 • လှည့်ပတ်ရန်ပုံငွေများ လွှဲပို့ခြင်း - မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ လက်အောက်ခံ ဌာန/ဒေသ/စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများမှ တောင်းခံလာသော သာမန်အသုံးစရိတ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များ ရန်ပုံငွေများကို သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်များသို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်တင်းပေးခြင်း၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ် စုစုပေါင်းကို ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ အရအသုံးစာရင်း (နဘရ-၄)ကို ရေးဆွဲပြုစုပေးပို့ခြင်း၊
 • ပင်မပစ္စည်းဌာနမှ ထုတ်ယူသော ပစ္စည်းများကို စာရင်းထိန်းသိမ်းခြင်း - မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ (ဥပမာ- စက်ယန္ဆရားများနှင့် စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊ ဆင်ဆေး၊ တာယာ၊ ဘက်ထရီ၊ စက်ဆီ ၊ ချောဆီ ၊ ဖေါ်မလင်၊ ယူရီးယား စသဖြင့်)ကို ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ ဝယ်ယူဖြည့်တင်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့အတွက် တန်ဖိုးတွက်ချက်ခြင်း၊ စာရင်း ပြုစုခြင်း၊ စာရင်းထိန်း သိမ်းခြင်း ၊

ပြည်နယ်/တိုင်းစာရင်းဌာနစိတ်

 • ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းများ - ချင်းပြည်နယ်၊ တနသာရီ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တို့၏ လစဉ်ပေးပို့သည့် ငွေစာရင်း/ပစ္စည်းစာရင်း များကို စိစစ်၍ အစမ်းရှင်းတမ်းရေးဆွဲပြီး ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင် နှစ်ချုပ်စာရင်း များ ရေးဆွဲခြင်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဒေသများမှ သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ ပေးဆောင် ရန်ရှိသော သစ်တောခွန်များကိုစိစစ်၍ ခွင်ပြုငွေဘောင်အတွင်းမှ ပေးချေ နိုင်ရန် စိစစ်ပေးခြင်း။

နှစ်ချုပ်စာရင်းဌာနစိတ်

 • မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)နှင့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲခြင်း - သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းများအချိန်မီပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၊ ရုံးချုပ်ဌာနကြီးများ၊ သီးခြားနှစ်ချုပ်စာရင်း ရေးဆွဲသော စက်ရုံ/ အလုပ်ရုံများ၏ ငွေစာရင်း/ပစ္စည်းစာရင်း/သစ်စာရင်း အပေးအယူ အလွှဲ အပြောင်းကိစ္စများကိုကိုက်ညီစေရေးအတွက် ဦးဆောင်၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊
 • တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၏နှစ်ချုပ်စာရင်းများစိစစ်ခြင်း - ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အလိုက် ရေးဆွဲထား သော နှစ်ချုပ် စာရင်းများအား စစ်ဆေးခြင်း၊ ဦးဆောင် ညွှန်ကြား ရေးမှူးထံ တင်ပြ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊

ရောင်းဝယ်ရေးစာရင်းဌာနစိတ်

 • ကျွန်းရောင်းဝယ်ရေးစာရင်းများ - နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ရောင်းချထားသော သစ်လုံး/ ခွဲသား/ ပရိဘောဂ/ပါကေး/အထပ်သား/သစ်ပါးလွှာတို့၏ Sale Invoice များ ကို ပြည်ပငွေကောက်ခံရေးဌာနစုမှ ပေးပို့လာသည့်အခါ လအလိုက်စာရင်း ရေးသွင်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ သစ်လုံးရောင်း/သစ်စက်/သစ်အခြေခံစက်များတွင် စာရင်းတင်သွင်းစေခြင်း၊ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရရှိသော ငွေပေး ခွင့်ပြုမိန့်များ လက်ခံခြင်း၊ မှတ်သားခြင်း မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်သို့ပေးသွင်းခြင်း၊ ပြည်တွင်း ရောင်းမှ ရောင်းချသည့် သစ်လုံး/ခွဲသားဖိုးကြိုတင်ငွေများ လက်ခံခြင်း၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်သို့ ပေးသွင်းခြင်း၊ ဒေသများသို့ Credit Memo များ ပေးပို့ခြင်း၊
 • သစ်အခြေခံစာရင်း - သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်း ဌာနကြီးလက်အောက်ရှိ သီးခြား နှစ်ချုပ်စာရင်းရေးဆွဲသော ပရိဘောဂစက်ရုံများ၊ အထပ်သား စက်ရုံများ၊ သစ်ပါးလွှာစက်များ၏ လစဉ်ပေးပို့သော အစမ်းရှင်းတမ်းများကို စိစစ်ပြီး လစဉ်ငွေစာရင်း/ပစ္စည်းစာရင်း/သစ်စာရင်းများကို စစ်ဆေးညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • ကျွန်းသစ်စက်များစာရင်း - ပြည်ပရောင်းလက်အောက်ရှိ သီးခြား နှစ်ချုပ် စာရင်းရေးဆွဲသော ကျွန်းသစ်စက်များ ၏ လစဉ်ပေးပို့သော အစမ်းရှင်းတမ်း များကို စိစစ်ပြီး လစဉ်ငွေစာရင်း/ပစ္စည်းစာရင်း/သစ်စာရင်းများကို စစ်ဆေး ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 • ဖက်စပ်စာရင်းများ - မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့်အကျိုးတူ ဖက်စပ် လုပ်ငန်းများ တွင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ ထည့်ဝင်ရင်းနှီးငွေများကို စာရင်းတင် ရေးသွင်း ရခြင်းနှင့် ရရှိလာသည့်အမြတ်ဝေစုများကို စာရင်းတင်ရေးသွင်းရခြင်း၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းပိုင်မြေများကို ကုမ္ပဏီများသို့ စာချုပ်ဖြင့် ငှားရမ်းခြင်း အတွက် မြေငှားရမ်းခရငွေများကို စာရင်းရေးသွင်းခြင်း၊ ကြွေးကျန်များ ကောက်ခံခြင်း၊

 

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.