စီမံကိန္းႏွင့္စာရင္းအင္းဌာန

စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန


 

စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန၏  လုပ်ငန်းတာဝန်များ
 

စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန၏ အထွေထွေမန်နေဂျာသည် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ ဒုတိယအကြီးအကဲအနေဖြင့် တာဝန်ယူရပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းဌာန၏ အဓိက တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

  • (က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် နှစ်ရှည်စီမံကိန်း၊နှစ်တိုစီမံကိန်း၊ နှစ်စဉ်စီမံကိန်းကို လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုကို အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊
  • (ခ) မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်စာရင်းအင်းများအားရေးဆွဲပြုစု ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပုံမှန်လစဉ် ၊ လပတ်အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း ၊
  • (ဂ) နှစ်ရှည်နှစ်တို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းအရ နှစ်စဉ်ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေ ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊ ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေ ခွင့်ပြုချက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
  • (ဃ) မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေကိစ္စ ညှိနှိုင်းရေးဆွဲ၍ ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်း ဦးစီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းစိစစ် ညှိနှိုင်းခြင်း ၊ခွင့်ပြုချက်ရရှိလာသော ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေကို မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း လက်အောက်ခံဌာနများသို့ ခွဲဝေပေးခြင်း ၊
  • (င) ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၊ ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းထားခြင်း ၊ အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း ၊
  • (စ) မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် ဖက်စပ်ဆောင်ရွက်မှု၊ ရာနှုန်းပြည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆောင်ရွက်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စိစစ်ခွင့်ပြုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက် အစီရင်ခံခြင်း ၊
  • (ဆ) ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ အခါအားလျော်စွာ တောင်းခံလာသော စာရင်းအင်းအစီရင်ခံစာများ ပြုစုပေးပို့ခြင်း ၊
  • (ဇ) ဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းပိုမိုကျွမ်းကျင်၍ အရည်အသွေး ပိုမိုမြင့်မားရေးအတွက် ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ များသို့ပညာသင်စေလွှတ်ခြင်း၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ သင်တန်းကျောင်းများတွင် ဝန်ထမ်းများ အရည်အသွေး ထက်မြက်စေရန်နှင့် အရည်အသွေးတိုးမြှင့်စေရန် ဌာနတွင်း သင်တန်းများ သင်ကြားပို့ချစေခြင်း ၊
  • (စျ) မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိ လုပ်ငန်းဌာနများ၏ လျာထားချက်အပေါ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ၊ သစ်စာရင်း၊ ငွေစာရင်းနှင့် စတိုပစ္စည်းစာရင်းများအား ဌာန ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ကျခံ သုံးစွဲ / ဆောင်ရွက်ထားရှိခြင်း ရှိ / မရှိ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်း။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.