ဖြဲ႔စည္းပံုအေျချပဇယား

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေပြဇယား

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကျွန်း၊ သစ်မာ၊ ပယ်ကျွန်းထုတ်ရန် လျာထားချက်နှင့်တာဝန်ပေးအပ်ချက်

ရေတွက်ပုံ- တန်

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် သစ်ထုတ်ရေးဒေသ

ထုတ်ရန်လျာထားချက်

တာဝန်ပေးအပ်မှု

ကျွန်း

သစ်မာ

ပယ်ကျွန်း

၁။

 

နေပြည်တော်ကောင်စီ

-

၇၀၀၀

-

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(က)

နေပြည်တော်(တောင်)

-

၇၀၀၀

-

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

၂။

 

ကချင်ပြည်နယ်

၂၀၀၀

၂၀၀၀၀

၂၀၀

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(က)

မြစ်ကြီးနား

၂၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၀၀

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(ခ)

ဗန်းမော်

-

၁၀၀၀၀

-

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

၃။

 

ချင်းပြည်နယ်

၇၀၀

၈၀၀၀

၇၀

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(က)

ကလေး

၇၀၀

၈၀၀၀

၇၀

 

၄။

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၇၂၀၀

၂၀၉၀၀၀

၇၂၀

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(က)

ဟုမ္မလင်း

-

၂၅၀၀၀

-

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(ခ)

မော်လိုက်(အရှေ့)

၂၀၀

၁၁၉၀၀၀

၂၀

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(ဂ)

မော်လိုက်(အနောက်)

၁၀၀၀

၂၀၀၀၀

၁၀၀

မန်နေဂျာ

 

(ဃ)

ကသာ(အရှေ့)

-

၆၀၀၀

-

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(င)

ကသာ(အနောက်)

-

၁၀၀၀၀

-

မန်နေဂျာ

 

(စ)

ကောလင်း

၆၀၀၀

၁၅၀၀၀

၆၀၀

မန်နေဂျာ

 

(ဆ)

ရွှေဘို

-

၆၀၀၀

-

မန်နေဂျာ

 

(ဇ)

မုံရွာ

-

၈၀၀၀

-

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(ဈ)

ချင်းတွင်းဖောင်ဖွဲ့ရေး

-

-

-

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

၅။

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

-

၁၇၀၀၀

-

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(က)

မြိတ်

-

၁၇၀၀၀

-

မန်နေဂျာ

-၆-

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် သစ်ထုတ်ရေးဒေသ

ထုတ်ရန်လျာထားချက်

တာဝန်ပေးအပ်မှု

ကျွန်း

သစ်မာ

ပယ်ကျွန်း

၆။

 

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)

-

၅၀၀၀

-

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(က)

ပြည်

-

၅၀၀၀

-

မန်နေဂျာ

၇။

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

၁၅၀၀

၂၆၀၀၀

၁၅၀

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(က)

ဂန့်ဂေါ

၁၂၀၀

၁၃၄၀၀

၁၂၀

မန်နေဂျာ

 

(ခ)

မင်းဘူး

-

၅၀၀၀

-

မန်နေဂျာ

 

(ဃ)

သရက်

၃၀၀

၇၆၀၀

၃၀

မန်နေဂျာ

၈။

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

-

၁၁၀၀၀

-

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(က)

ပြင်ဦးလွင်

-

၁၁၀၀၀

-

မန်နေဂျာ

 

(ခ)

မန္တလေးဖောင်ဖွဲ့ရေး

-

-

-

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

၉။

 

ရခိုင်ပြည်နယ်

-

၁၀၀၀၀

-

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(က)

သံတွဲ

-

၁၀၀၀၀

-

 

၁၀။

 

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)

-

၁၅၀၀၀

-

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(က)

မိုးမိတ်

-

၁၁၀၀၀

-

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(ခ)

ရွှေလီ-မဘိမ်း

-

၄၀၀၀

-

မန်နေဂျာ

၁၁။

 

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့/တောင်ပိုင်း)

၃၆၀၀

၉၀၀၀

၃၆၀

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(က)

တောင်ကြီး

-

၉၀၀၀

-

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(ခ)

လွိုင်လင်

၃၆၀၀

-

၃၆၀

မန်နေဂျာ

၁၂။

 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

-

၁၃၀၀၀

-

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

 

(က)

ဟင်္သာတ

-

၅၀၀၀

-

မန်နေဂျာ

 

(ခ)

ပုသိမ်ဒေသ

-

၈၀၀၀

-

မန်နေဂျာ

             
   

ပြည်ထောင်စုပေါင်း

၁၅၀၀၀

၃၅၀၀၀၀

၁၅၀၀

 
© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.