ဆင္

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ဆင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း (ECBT) ဆင်စခန်းများ

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ဆင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း (ECBT) ဆင်စခန်းများ

Elephant Surgery

Surgical treatment of a cervico-vaginalprolapse in anelephant inMyanmar

Zaw Min Oo1, Myo Nay Zar1, Aung Thura Soe1, HtooHtooAung1, Kyaw Soe1, Kyaw Nyein1, Win Htut1, Myo Shwe1, Aung Myint Tun1, Than Soe1, Than Naing Oo1, Than Zaw Win1, Moe Win Tun1, Ko Moe1, Thi Han Chit1

Myo Than2, Wan Tun2, Ba Kyaw Than2

Moe Myint3, Thiha3, Moe Zaw Aung3, Than Min Swe3

1 Elephant veterinarian, MTE Department of Timber Extraction, MOECAF

  1. 2  Retired elephant veterinarian, MTE Department of Timber Extraction, MOECAF

3Administration, MTE Department of Timber Extraction, MOECAF

Corresponding author’semail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Introduction

Presently there are 2940 elephants in the Myanma Timber Enterprise (MTE) in Myanmar. All of these elephants are owned by thegovernment and distributed around the country. Some elephants are utilized in logging and for carrying baggage from one camp to another during the rainyseason. In addition, some captive elephants in the country are privately owned and used in logging by private timber companies.

According to MTE records, the youngest femaleto give birthwas8 years old, and the oldest elephant gave birth at 46 years old. Some femaleshave givenbirth to more than six calves in their lifetime.  On rare occasions females have suffered cervico-vaginal prolapsed problems.

During the last decade, MTE lost three female elephants due to a prolapsed vagina. As MTE field veterinarians, we tried to save those elephants but gave up due to a lack of experiences and limited techniques and knowledge of surgery in those cases.

The female elephant (Ma-3945) Myint Ngae, 47 years old, suffered a prolapsed starting ten years ago. At the beginning, the prolapse in the perineal regioncaused a bulge that was 4 inches in diameter, but it got larger year by year. Then the bulge in the perineal region increased to about 22 inches in diameter. This prolapsed was determined due to cervico vaginal prolapsed because we found out bladder and urine in the field of Ultrasound.

Before surgery, the condition of the elephant was fit, fair, and free from any injuries on the body according to MTE method. This elephant could urinate althoughit was sometimes difficult for her. However the defecation was normal. Antibiotics and tetanus toxoid (ATT) were given preventatively (Table 1). Before surgery the elephant was eating, sleeping, and moving well.

Surgery process

Cleaning and disinfection process

This is an important process for surgery. Before starting, we first cleaned all dirty matters with fresh water and shaved the surgery site. We used disinfectants soap and water and 2% tincture of iodine.

 

ဆင်များထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်များအကျဉ်းချုပ်

မြန်မာ့ဆင်များသည် သစ်ထုတ်ရေးဌာန၏ အခြေခံသစ်ထုတ်အင်အားစုများဖြစ်သည့်အပြင် ဆင်ဖြင့် ငုတ်ထုတ်သစ်ဆွဲခြင်းဆောင်ရွက်နေသည်ကပင်လျှင် စက်ယန္တရားကြီးများ အသုံးပြုခြင်းထက် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုကို အဆပေါင်းများစွာ သက်သာစေပါသည်။

Elephant Extraction

The following documents and maps related to each compartment are provided by the Forest Department (FD) when granting official permission to carryout harvesting operations official.

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.